ISO 26000:2010 certificering

FrisFacilitair gebruikt ISO 26000 als leidraad om maatschappelijke verantwoordelijkheid operationeel te maken.

ISO 26000:2010 geeft richtlijnen over hoe bedrijven en sociaal werkgevers zoals FrisFacilitair op een maatschappelijk verantwoorde manier kunnen opereren, met een ethisch en transparant gedrag dat bijdraagt tot de gezondheid en het welzijn van de samenleving.

Dit moedigt ons aan om verder te gaan dan wettelijke naleving, waarbij we erkennen dat naleving van de wet een fundamentele plicht is van elke organisatie en een essentieel onderdeel van ons maatschappelijk verantwoord programma. Bij de toepassing van de ISO 26000-richtlijnen hebben we rekening gehouden met maatschappelijke, milieu-, culturele en organisatorische diversiteit en met verschillen in economische omstandigheden, waarbij we consistent zijn met internationale gedragsnormen.

Wij hebben ISO 26000 gebruikt als een van de gidsen om sociale verantwoordelijkheid in onze waarden en praktijken te integreren. En dat is precies wat ISO 26000 beoogt: bedrijven helpen om sociale verantwoordelijkheden op te nemen met respect voor culturele, maatschappelijke, milieu- en wettelijke verschillen en economische ontwikkelingsvoorwaarden. Bij FrisFacilitair biedt o.a. het ISO 26000:2010 document praktische richtlijnen om sociale verantwoordelijkheid operationeel te maken.

Download ISO 26000:2010