FrisAcademy

Vanuit onze sociale doelstelling op zowel zakelijk als persoonlijk gebied hebben wij ons de afgelopen jaren ontwikkeld tot opleider van jongeren met multidisciplinaire problematiek (zoals PRO-VSO en praktijkonderwijs). We leiden kinderen op binnen schooltijd en schoolomgeving met als doel ze met het vakdiploma schoonmaak (branche erkend) na een stageperiode van school te kunnen laten gaan en direct in te stromen naar werk! De meeste doen hun eerste werkervaringstrajecten binnen bestaande opdrachtgevers van FrisFacilitair.