Over ons

Waar wij in geloven

Wij geloven in de kracht van ontwikkeling. Investeren in mensen leidt tot gelukkige medewerkers. Sommige mensen hebben een extra steuntje in de rug nodig. Wij geloven in wat mensen wél kunnen!

Onze missie

Door het leveren van facilitaire diensten, creëren wij een schone werk- en leefomgeving waar het geluk van de mens centraal staat. Met een verbindende werkwijze, creëren wij kansen voor talent met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt. Zodat iedereen op zijn of haar eigen manier kan meedoen in de samenleving. Hiermee leveren wij een actieve en sociale bijdrage aan een duurzame toekomst.

Onze Visie

De visie van FrisFacilitair is om een sociale impact te maken in de regio’s Drechtsteden, Gorinchem, Hoeksche Waard, BAR-Gemeentes en Rotterdam.

Onze impact

Sociaal ondernemen is onlosmakelijk met onze organisatie verbonden. Wij zijn een werkgever voor een grote groep vaste medewerkers en een ontwikkelplek voor mensen die tijdelijk buiten het (reguliere) arbeidsproces staan of net een extra steuntje in de rug nodig hebben. Door bij ons te kunnen werken wordt de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind, het geeft structuur, zorgt voor economische onafhankelijkheid en voorkomt dat mensen in een sociaal isolement belanden. Wij zorgen dat mensen met plezier naar en aan het werk gaan, dat mensen zich op een positieve manier ontwikkelen en weten dat zij participeren in de samenleving. Voor sommige medewerkers geldt dat de afstand tot regulier werk simpelweg te groot is maar met onze succesvolle, verbindende werkwijze kunnen veel van deze mensen na enige tijd wel weer instromen in het arbeidsproces. Dat maakt ons werk bijzonder.

Onze organisatie
(Goed werkgeverschap)

Loonbeleid;

Een eerlijk salaris; Want werken moet lonen en bijdragen aan financiële onafhankelijkheid. We hanteren de CAO in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf. De behoeftes van onze medewerkers veranderen continu. Als aantrekkelijke werkgever, veranderen we mee. Maar tegelijkertijd willen we ook de loonkosten in toom en beheersbaar houden. Logisch! 

Meer dan geld; In ons loonbeleid houden we ook rekening met een leven lang ontwikkelen, doorgroeimogelijkheden en een goede work-life balance. Daar besteden we met ons vitaliteitsprogramma Fit&Gezond veel aandacht aan. Sporten onder werktijd zorgt ervoor dat medewerkers meer tijd over houden, meer energie krijgen én het draagt bij aan teambuilding!  

Wat willen zij;. Weten wat er op de werkvloer speelt helpt ons in onze doelstellingen op het gebied van goed werkgeverschap. Daarom vindt er elke drie jaar een medewerkers-tevredenheidsonderzoek plaats. Daarnaast zijn er regelmatig contactmomenten tussen de medewerkers en de leidinggevende collega’s. Ook tussentijds weten zij elkaar te vinden en schakelen wij snel als dat nodig is.

Bonus; Jaarlijks kunnen leidinggevenden medewerkers voordragen bij bijzondere prestaties voor een bonus.

Onze stakeholders

Klanten, leveranciers, medewerkers, sociale partners, lokale overheden en aandeelhouders. Individueel of nauw verbonden; samen vormen én kiezen zij bewust voor FrisFacilitair.  Sociaal impact maak je met elkaar. Om elkaar te informeren en inspireren hebben wij met al onze stakeholders meerdere overlegmomenten per jaar. Wat zijn de ontwikkelingen? Doelstellingen? Benodigde aanpassingen in de processen? Maar vooral: hoe gaan we samen nóg meer impact maken.

Management

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën, feedback of een complimentje voor onze medewerkers, neem dan gerust persoonlijk contact met ons op. U kunt ons bereiken op onderstaande gegevens.

Stel een vraag

    © 2023 FrisFacilitair