MVO-Keurmerk niveau Goud

De organisatie uit Dordrecht heeft hiermee dé primeur. Nog nooit werd een organisatie gecertificeerd volgens de allerhoogste standaard van het MVO-Keurmerk – ISO 26000. In dit verslag staan we dan ook stil bij wat dit inhoudt. In hoeverre is MVO geïmplementeerd?
Wat kunt u hier als buitenstaander van leren nu CSRD een verplichting wordt? We kijken mee op het hoogste podium wat betreft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

Download certificaat

Onderdelen van de uitdaging:

FrisFacilitair heeft zich toegelegd op het voldoen aan 51 verplichte eisen.

Van deze 51 eisen is sprake van 22 componenten als uitbreidingscriteria op de eisen.

Onder de eisen wordt gesteld dat minstens 3 SDG’s in praktijk worden gebracht.

Onder de eisen wordt gesteld dat elke P aan minimaal één SDG dient te worden gekoppeld.

De SDG’s dienen gekoppeld te worden aan een managementsysteem of jaarverslag.

De aangestelde auditor wordt bijgestaan door een tweede auditor ter verificatie.

De route tot certificering:

Aangezien alle eisen verplicht zijn gesteld is voorafgaand aan een mogelijke audit eerst bekeken of er een kans van slagen mocht worden overwogen. Daarbij werd op 30 augustus 2022 groen licht gegeven voor het inplannen van de toetsing.

De eerste toetsing vond op 26 oktober 2022 plaats waarna 28 november 2022 een afsluitend bezoek werd uitgevoerd waarna de uitslag werd bekend gemaakt aan de organisatie.

Thom van de Brug heeft als auditor de toetsing waargenomen. Gijsbert van Voorst voerde zowel ter plaatse als digitaal een second opinion uit.

Onderdelen van de toetsing:

Vanuit de ISO 9001, PSO 30+ certificering en het Sociale Jaarverslag werd een goede basis opgesteld voor de toetsing. Het nieuwe jaarverslag over 2021 werd tevens reeds getoond aan de auditor.
De implementatie van 3 SDG’s die worden gemanaged middels een PDCA-cyclus werd hier tevens in aangetoond.

Het bedrijf heeft concreet aangetoond tot de beste 10% van de branche te behoren wat betreft de MVO inspanningen.

Op elk onderdeel werd voldoende bewijsvoering aangetoond om invulling van criteria te onderbouwen. Hierbij speelden initiatieven als FrisAcademy, FrisZorgmaatje en WaST een positieve rol voor wat betreft ontwikkeling van personeel en als aanvulling om mantelzorgers te ontlasten.

De organisatie werkt nauw samen met een grote groep stakeholders om sociale doelstellingen te behalen. Stakeholders communiceren hier tevens over in de richting van FrisFacilitair middels verslagen en rapportages.

De organisatie maakt sinds 2019 aantoonbaar werk van de SDG’s waardoor een toekomstbestendige positie is opgebouwd voor wat betreft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Over de invoering van bijvoorbeeld CSRD als verplichting aan alle bedrijven zal FrisFacilitair zich geen zorgen hoeven maken.

De checklist waarop getoetst is, is openbaar en voor een ieder toegankelijk. U kunt deze vinden via www.keurmerkmvo.nl/keurmerkeisen/. De rapportage is voorbehouden aan FrisFacilitair.

Namens de Keurmerkcommissie

Het MVO-Keurmerk is in 2018 ontstaan vanuit de facilitaire sector. De laatste jaren zien we een toename van MVO-Keurmerkhouders in allerlei sectoren. Dat het eerste MVO-Keurmerk op het niveau Goud voorbehouden is aan deze facilitaire organisatie, dat mag op complimenten rekenen. Het benadrukt de roots van het MVO-Keurmerk, het komt voort uit deze mooie branche.

Organisaties zullen nu en in de toekomst steeds meer aantoonbaar aan MVO gaan doen. Daar is het MVO-Keurmerk dan ook voor, als controlemiddel en bekroning van organisaties die aantoonbaar duurzaam ondernemen. Hier is FrisFacilitair een voorbeeld op het hoogste niveau van, daarom mogen zij het eerste MVO-Keurmerkcertificaat op het niveau Goud claimen en in ontvangst nemen.

Namens FrisFacilitair

Al ruim 30-jaar is MVO sterk vertegenwoordigd op het onderdeel People. Wij ontlenen ons bestaansrecht aan het werken met en voor sociale doelgroepen. Om onze maatschappelijke impact verder te vergroten hebben we, naast de menselijke en maatschappelijke kant van ons MVO beleid, vanaf 2019 onze duurzaamheidsdoelstellingen uitgebreid met doelstellingen ten gunste van Planet en Profit. Al onze duurzaamheidsdoelstellingen zijn opgenomen in ons Managementkwaliteit systeem. Deze wordt jaarlijks getoetst door zowel interne als diverse externe audits. Voor de komende jaren hebben we een aantal doelstellingen geformuleerd. Jaarlijks zullen we in ons Sociaal/ Maatschappelijk/ Duurzaamheids-verslag rapporteren over onze resultaten. Periodiek communiceren we over onze resultaten via onze aandeelhoudersvergaderingen, werkoverleggen, nieuwsbrieven en onze nieuwe website.