Beleid & Certificering

Milieu

– Minimaliseren milieu-impact schoonmaakmiddelen
– Wij werken met milieu verdraagzame middelen en CE gekeurde apparatuur en machines
– Minimaliseren CO2-uitstoot / klimaatneutraal werken
– Wij streven naar 100% recyclebare gebruiks- en verbruiksmaterialen

Mens

– Ondersteuning bij werkzaamheden door inzet van ergonomische optimale hulpmiddelen
– Veiligheid en gezondheid op de werkvloer
– Optimale, sociale begeleiding door bijvoorbeeld investeren in opleiding en ontwikkeling

Prestatieladder Socialer Ondernemen (30+)

Wij zijn een PSO-trede 30+ gecertificeerd bedrijf. Lees meer over de Prestatieladder Socialer Ondernemen.

Kwaliteit

Wij hanteren het kwaliteitshandboek en een KAM-zorgsysteem, waar mogelijk verbeteringen worden doorgevoerd om doelstellingen te realiseren. Daarnaast zijn wij ISO 9001:2015 gecertificeerd en Milieu 14001:2015 hanteert in de bedrijfsvoering de richtlijnen vanuit ISO 26000:2010. Wij streven ernaar de kwaliteit van onze dienstverlening en ons kwaliteitssysteem continu te optimaliseren.

Erkend leerbedrijf

Wij zijn een erkend leerbedrijf van het UWV, Baanbrekend Drechtsteden en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en zijn aangesloten bij branchevereniging Vereniging Schoonmaak Research (VSR).

Social Return of Social Return on Investment (SROI)

Als ondernemer kunt u vandaag de dag met aanbestedingen te maken krijgen met een SROI (Social Return on Investment)–verplichting. Wij kunnen deze invulling op het gebied van medewerkers in het kader van een garantiebaan vanuit onze dienstverlening voor u invullen.