FrisScholing

Scholing is erg belangrijk en moet aansluiten bij de wensen van de organisatie en de mogelijkheden van de medewerkers. Als erkend leerbedrijf van het UWV, BaanBrekend Drechtsteden en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), maken wij ons al jaren hard voor mensen die tijdelijk niet kunnen deelnemen aan het reguliere arbeidsproces. Een leven lang leren maakt het werk extra leuk. De cursussen en opleidingen die medewerkers volgen zijn op te splitsen in drie onderdelen, namelijk:

Vakinhoudelijke opleidingen

Om de werkzaamheden goed en veilig te kunnen verrichten, volgt elke medewerker de basisopleiding Schoonmaak SVS. Daarnaast zijn we in 2017 van start gegaan met de nieuwe opleiding Specialist Vloeronderhoud SVS. Periodiek worden medewerkers bijgeschoold op het gebied van BHV/EHBO, VCA en hoogwerkers.

Taaltraining Nederlands op de werkvloer

Bij FrisFacilitair is iedereen welkom. Ook mensen die minder goed Nederlands spreken. Wij helpen hen graag verder te ontwikkelen. Het goed beheersen van de Nederlandse taal zorgt voor een actievere bijdrage aan de samenleving. Daarnaast is het van essentieel belang bij de veiligheid en het (werk)geluk van onze medewerkers. In samenwerking met Transparant Training geven wij onze medewerkers o.a. de training ‘Nederlands op de werkvloer’. De trainingen zijn informatief, leerzaam, praktijkgericht en zorgt voor saamhorigheid onder de deelnemers.

Opleidingen en cursussen op het gebied van begeleiding & ontwikkeling

Wij vinden het belangrijk om medewerkers, naast de vakinhoudelijke opleidingen, te begeleiden in hun algemene ontwikkeling en persoonlijke groei en bloei. Met cursussen als ‘Omgangsvormen & Gedragscode’ en de ‘Bijzonder Goed Geregeld campagne’ willen wij onze medewerkers op een enthousiaste manier bijscholen.